Omvandla till bioenergi

De restprodukter som blir efter en skogsavverkning, t.ex. ris, grot och mindre stockar, går att omvandla till biobränsle.

Vi på Wobbes i Varberg tar hand om hela kedjan, hämtar skogsresterna, flisar, lagrar och levererar till allt från fjärrvärmeverk till mindre gårdar. På så sätt bidrar du som skogsägare tillsammans med oss till ett mer fossilfritt samhälle.

Flis för flera ändamål

Vår produktion av flis sker huvudsakligen med egna maskiner och personal anställd i företaget. Detta ger oss stor flexibilitet och större möjlighet att styra produktionen.

Det gör att vi även kan leverera och sälja flis för andra användningsområden än bara bioenergi. Flis har blivit populärt att använda i t.ex. rabatter och parker och därför säljer vi även direkt till fastighetsbolag och privatperson.

  • Lagring av flis
  • Biobränsle
  • Dekoration

Kontakta oss för mer information